Ochrana osobních údajů

Vítejte v naší sekci zásad ochrany osobních údajů. Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů je považována za velmi vážnou a je pro nás velmi důležitá. Níže je uveden podrobný popis našich zásad ochrany osobních údajů, které by měly být napsány stručně a jasně.

Kdo jsou správci?

Lidé odpovědní za sběr a správu dat jsou:

Josef Matějovský

Třebízského 1470
250 01 Stará Boleslav
IČ: 71130349

Jaká osobní data shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budeme ukládat a používat, abychom udržovali funkčnost webových stránek Marek Matějovský. Konkrétnější účel uchovávání vašich osobních údajů je výslovně uveden v následujících odstavcích.

Při odesílání kontaktního formuláře

Pokud nám chcete zaslat kontaktní formulář, shromažďujeme jméno a e-mail, avšak pouze e-mail je povinný. E-maily se ukládají, aby bylo možné na tyto zprávy odpovědět. Veškeré informace se ukládají, dokud si osoba nepožádá o jejich odstranění nebo dokud z naší iniciativy nebudou smazány.

Při odeslání registračního formuláře

U odeslaných registračních formulářů shromažďujeme všechny informace tak, abychom je mohli zpracovat a vyřídit registraci.

Vaše práva

Dle zákona máte následující práva:

  • Právo být informován
  • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu, výmaz nebo na omezení zpracování
  • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, nebo zkuste najít odpověď zde Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který si web při návštěvě webu ukládá do počítače nebo mobilního zařízení. Umožňuje webovým stránkám si po určitou dobu zapamatovat vaše akce a preference (například preference jazyka a zobrazení), takže je nemusíte znovu zadávat, kdykoli se na web vrátíte.

Soubory cookie jsou rozděleny na povinné a volitelné. Povinné zaručují, že web funguje správně, jinými slovy, jsou nezbytné. Volitelné soubory cookie se používají hlavně k shromažďování údajů o návštěvnících. Nejsou povinni zajistit funkčnost webových stránek.

Používáme technologie webové analýzy ke sběru a použití dat ke zlepšení našeho webu. Shromažďování těchto údajů je také zásadní pro zpříjemnění webových stránek a poskytování lepších produktů našim zákazníkům a členům. S ohledem na tyto skutečnosti používáme informace o datu a době trvání návštěvy a také o umístění a stránkách zobrazených návštěvníkem.

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání cookies. Pokud cookies vypnete, je možné, že některé funkce na našem webu nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec. Soubory cookie můžete kdykoli smazat.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky Marek Matějovský obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nejsme odpovědní za zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na údaje, které shromažďujeme.

Porušení bezpečnosti

Pokud máme podezření, že došlo k narušení bezpečnosti, použijeme k vyřešení tohoto problému potřebné informace v souladu s předpisy.

Změny zásad ochrany osobních údajů

V závislosti na potřebách provedeme vylepšení našich zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme občas zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o nejnovějších změnách.