Přihláška

Vyplňte formulář

Přihlašovací formulář vás provede vším, co potřebujeme vědět. Do poznámek nám napište vše, co bychom měli vědět.

Shrnutí a platba

Po odeslání formuláře obdržíte email pro kontrolu vašich údajů, dostanete k dispozici také pokyny k platbě.

Všechny informace

Zároveň budete pesměrováni na stránku pro účastníky, kde se dozvíte detailní informace o Vámi zvoleném termínu kempu.

Účastnické podmínky

Vyplněním a odesláním – Závazné přihlášky se objednatel zavazuje k účasti registrované osoby na Fotbalovém kempu Marek Matějovský v roce 2022 (dále jen FKMM).

Stornopodmínky

V případě nezaplacení stanovené částky v požadovaném termínu dle Pokynů k platbě se automaticky Závazná přihláška ruší a místo je nabídnuto náhradníkovi dle pořadí přihlášek. Při novém přihlášení objednatel celý proces registrace musí opakovat a dostává se automaticky na nové místo v pořadníku. 

Organizační náležitosti a bezpečnost nažízení

Podrobné informace o průběhu FKMM objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne před zahájením daného turnusu. Účastníci jsou povinni respektovat Řád FKMM a řídit se bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího turnusu vyloučeni bez nároku na finanční náhradu. 

Změny programu

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení daného turnusu provést změny nebo doplnění účastnických podmínek.

Důvěrnost informací

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem administrativního zpracování organizátorem a nebudou sdělovány třetím osobám.

Vyberte termín kempu

I. turnus
II. turnus

Závazná přihláška
I. turnus

10.7. - 15.7.2022
Obsazeno 80 z 80 míst
Cena: 8 000 Kč
Kapacita pro tento kemp již byla naplněna.

Závazná přihláška
II. turnus

17.7. - 22.7.2022
Obsazeno 50 z 50 míst
Cena: 8 000 Kč
Kapacita pro tento kemp již byla naplněna.

Kemp pro rok 2022 již proběhl

Kemp pro rok 2022 je za námi, pracujeme však na termínech pro nový rok. Brzy vás o všem budeme informovat tady na webu i na sociálních sítích.